Deposit and withdraw – Hotlive18ข้อแนะนำฝากเงินในแอพ-hotlive

Hotlive วิธีการในการฝากและถอนเงินในแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 1: Hotlive โปรดเข้าถึงแอปพลิเคชันและเลือกฟังก์ชั่นถอนเงินที่ “ของฉัน”ขั้นตอนที่ 2: กดที่เมนู ถอนยอดคงเหลือ Hotliveขั้นตอนที่ 3: เลือกบัญชีลูกค้าที่ต้องการถอนเงิน Hotlive Hotlive โปรดเปิดแอปพลิเคชัน เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและทำการฝากและถอนเงินบน Hotlive ตามขั้นตอนต่อไปนี้: ขั้นตอนที่ 1: Hotlive โปรดเข้าถึงแอปพลิเคชันและเลือกฟังก์ชั่นถอนเงินที่ “ของฉัน” เลือกสกุลเงิน: เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการถอน เลือที่เมนู ”ถอน“ ขั้นตอนที่ 2: กดที่เมนู ถอนยอดคงเหลือ…

0 Comments

วิธีการในการเติมเงินด้วย Truemoney บน Hotlive

กรุณาเปิดแอปพลิเคชัน เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและทำการฝากเงินด้วย Truemoney บน Hotlive ตามขั้นตอนต่อไปนี้: ขั้นตอนที่ 1: โปรดเข้าถึงแอปพลิเคชันและเลือกฟังก์ชันเติมเงินที่ “ของฉัน” ขั้นตอนที่ 2: คุณป้อนข้อมูลที่จำเป็นที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่ง: สกุลเงินฝาก: เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการเติมเงิน เลือกช่องการที่ลูกค้าต้องการฝากเงิน หลังจากป้อนข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้คลิก “ดำเนินการต่อ” ป้อนจำนวนเงินที่จะฝากและคลิก “ดำเนินการต่อ” ขั้นตอนที่ 3: เลือกวิธีการชำระเงิน Truemoney และยืนยันการฝากเงิน: คุณสามารถคลิก “เปลี่ยน” เพื่อเลือกแหล่งเงินฝากที่ต้องการ…

0 Comments

วิธีการในการฝากและถอนเงินบนแอปพลิเคชัน Hotlive

วิธีการในการฝากและถอนเงินบน Hotlive โปรดเปิดแอปพลิเคชัน เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและทำการฝากและถอนเงินบน Hotlive ตามขั้นตอนต่อไปนี้: ขั้นตอนที่ 1: โปรดเข้าถึงแอปพลิเคชันและเลือกฟังก์ชั่นเติมเงินที่ “ของฉัน” ขั้นตอนที่ 2: คุณป้อนข้อมูลที่จำเป็นที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่ง: สกุลเงินฝาก: เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการเติมเงิน เลือกช่องการที่ลูกค้าต้องการฝากเงิน หลังจากป้อนข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้คลิก “ดำเนินการต่อ” ป้อนจำนวนเงินที่จะฝากและคลิก “ดำเนินการต่อ” ขั้นตอนที่ 3 เลือกวิธีการชำระเงิน มีวิธีการชำระเงิน 3 วิธี: บัตร ATM…

0 Comments

วิธีการในการเติมเงินด้วยบัตรธนาคารบน Hotlive

วิธีการในการเติมเงินด้วยบัตรธนาคารบน Hotlive วิธีการในการเติมเงินด้วยบัตรธนาคารบน Hotlive โปรดเปิดแอปพลิเคชัน เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและทำการฝากและถอนเงินบนแอปพลิเคชัน Hotlive ตามขั้นตอนต่อไปนี้: ขั้นตอนที่ 1: โปรดเข้าถึงแอปพลิเคชันและเลือกฟังก์ชันเติมเงินที่ “ของฉัน” ขั้นตอนที่ 2: คุณป้อนข้อมูลที่จำเป็นที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่ง: สกุลเงินฝาก: เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการเติมเงิน เลือกช่องการที่ลูกค้าต้องการฝากเงิน หลังจากป้อนข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้คลิก “ดำเนินการต่อ” ป้อนจำนวนเงินที่จะฝากและคลิก “ดำเนินการต่อ” ขั้นตอนที่ 3: เลือกวิธีการชำระเงิน มีวิธีการชำระเงิน 3 วิธี:…

0 Comments